DỊCH VỤ CÔNG TY | CUNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Phần mềm kế toán doanh nghiệp tại TP Vinh Nghệ An
Tin đăng ngày: 28/7/2019 - Xem: 3725
 

Liên kết dữ liệu với các phân hệ khác. Phân hệ Quản lý Tài chính - Kế toán BRAVO 8 là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Từ đó lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính. Lập hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế, …

Hỗ trợ và tác nghiệp:

Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, kiểm soát và cấp tin cho các bộ phận khác.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp tại TP Vinh Nghệ An

Những điểm chính:

Kế toán vốn bằng tiền:

• Lập và in phiếu thu/chi/ủy nhiệm chi… bằng máy tính. Xử lý, theo dõi và hạch toán theo nhiều loại tiền như VND, USD,… và chi tiết đối tượng, hợp đồng, công trình…, Xử lý và theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước đáo hạn..., Quản lý và cảnh báo các quỹ tiền mặt và tiền gửi theo từng loại tiền (USD, VND…). Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản thanh toán quá hạn… Lập, theo dõi các khoản vay/trả nợ vay theo khế ước vay. So sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận,…

• In báo cáo: Sổ quỹ / Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu / chi tiền, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay, Bảng tính lãi vay, …

Kế toán mua hàng:

• “Lập phiếu nhập mua, phiếu bù trừ…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý mua hàng” và bổ sung hạch toán vào các phiếu sẽ quản lý tốt việc thanh toán công nợ với đầy điều kiện tín dụng cho từng nhà cung cấp. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo sẽ giúp người dùng có thông tin nhanh về công nợ từ đó đưa ra các quyết định thanh toán hợp lý. Việc kết nối với phân hệ “Quản lý mua hàng” sẽ tăng hiệu suất quản trị doanh nghiệp.

• In báo cáo: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Sổ tổng hợp phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …

Giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ thu/chi các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng là hoạt động hết sức quan trọng trong doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng:

• “Lập hóa đơn, phiếu bù trừ,…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý bán hàng”, thêm hạch toán vào các phiếu sẽ theo dõi chính xác công nợ và đưa ra các dự kiến về hạn thu tiền. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo của phần mềm sẽ trợ giúp người dùng quản lý và phân tích các khoản nợ và quản lý hiệu quả dòng tiền, đẩy nhanh việc thu tiền. Kết hợp với phân hệ “Quản lý bán hàng” sẽ khai thác tối đa công suất phần mềm.

• In báo cáo: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Sổ tổng hợp phải thu, Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán, …

Kế toán tài sản, CCDC

• “Lập phiếu” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý tài sản cố định” và bổ sung thêm hoạch toán từ đó quản lý và theo dõi tài sản từ khi hình thành đến khi thanh lý (nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, số năm khấu hao,…). Phần mềm cho phép tính khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các chuẩn mực kế toán đã ban hành. Kết hợp với phân hệ “Quản lý tài sản cố định” sẽ quản lý sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc của doanh nghiệp.

• In báo cáo: Sổ tài sản, Thẻ tài sản, Báo cáo khấu hao tài sản, Báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ, ..

Kế toán sản xuất, giá thành

• “Lập phiếu nhập thành phẩm” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý sản xuất” và bổ sung thêm hoạch toán để tập hợp chi phí trên cơ sở đó tính giá thành sản phẩm công nghiệp / công trình xây lắp / đơn hàng. Kết hợp với phân hệ “Quản lý sản xuất” sẽ tăng hiệu suất lao động trong doanh nghiệp.

• In báo cáo: Bảng phân bổ tiền lương / nguyên vật liệu / chi phí sản xuất chung, Bảng phân tích giá thành sản phẩm, ...

Kế toán thuế, tiền lương

• Quản lý, lập và in hóa đơn bằng phần mềm và kết nối với các hệ thống hóa đơn diện tử. Quản lý khai báo các mức thuế VAT, sắc thuế theo qui định của Nhà nước. Hạch toán các khoản thu nhập và chế độ về lương, phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN cho các CBNV theo từng nhóm, bộ phận, ….

• Lập và in “VAT”, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, ..

• Kết xuất dữ liệu với các chương trình của Tổng cục thuế.

• Quản lý toàn bộ nghiệp vụ phát sinh thông qua việc khai báo “Danh mục công trình” và cập nhật “dự toán, định mức công trình và chứng từ phát sinh” hàng ngày liên quan đến công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/ xuất/phiếu kế toán,… Ngoài ra việc theo dõi tiến độ thực hiện, phần mềm còn kiểm soát, cảnh báo mức độ khẩn liên quan đến công trình.

• In báo cáo: Sổ chi phí đầu tư, Sổ chi phí ban quản lý dự án, Báo cáo nguồn vốn, Báo cáo thực hiện / quyết toán, …

Kế toán tổng hợp

Kế thừa dữ liệu từ các phần hành khác và lập phiếu bổ sung “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ”, “Nhập phát sinh ngoài bảng”, đồng thời khai báo định nghĩa các “Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục loại”, “Danh mục loại tài khoản”, “Loại nghiệp vụ”, … cho các phần hành khác sử dụng. Tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá theo từng phát sinh hoặc chứng từ gốc. Thực hiện các tính năng tự động cuối kỳ như “Tạo bút toán định kỳ. Tính chiết khấu cuối kỳ. Tạo các bút toán định kỳ. Tạo bút toán khoá sổ, kết chuyển và phân bổ, …”
In báo cáo Tài chính, Sổ kế toán: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Các báo cáo theo các hình thức ghi sổ khác nhau (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ…), …
​Phân hệ ​Quản lý tài chính - Kế toán kết nối các phân hệ khác: Toàn bộ các phân hệ khác “Quản lý Bán hàng”, “Mua hàng”, “Sản xuất”, “nhân sự”,….

<< Dịch vụ công ty >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0915.050.067

Văn phòng - 0915.050.067
Hôm nay: 174 | Tất cả: 248,205
LIÊN KẾT NHANH
 
Công ty Kế toán Nghệ An
Địa chỉ: Số 32 đường Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
Hotline: 0915.050.067
Email: [email protected]
Website: http://ketoanvinh.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0915.050.067