TIN TỨC - SỰ KIỆN | TIN TỨC CHUNG
Thuế dành cho hộ kinh doanh mới nhất 2020 sẽ có gì?
Tin đăng ngày: 27/6/2020 - Xem: 66
 

Thuế chính là một vấn đề quan trọng hàng đầu của cả nước, bởi quyết định trực tiếp đến Ngân sách quốc gia. Nộp thuế chính là một nghĩa vụ theo các trường hợp pháp luật quy định cụ thể về những loại thuế khác nhau. Vậy thì khi hộ kinh doanh đã được thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp thì có phát sinh các vấn đề về thuế hay không, cụ thể là phải nộp những thuế gì và mức thuế suất đối với thuế dành cho hộ kinh doanh mới nhất 2020 là như thế nào? 

Upload

1. Hộ kinh doanh thì có cần phải nộp những loại thuế dành cho hộ kinh doanh mới nhất 2020 không?

Các quy định pháp luật cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có quy định về những đối tượng được miễn nộp thuế môn bài và các mức nộp thuế môn bài đối với những trường hợp cụ thể sau đây:

– Các trường hợp sẽ được miễn lệ phí môn bài theo Điều 3 của Nghị định:

 • Những đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh và có doanh thu hàng năm cụ thể từ 100.000.000 đồng trở xuống;
 • Những đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không thường xuyên, và cũng không có địa điểm kinh doanh cố định theo các hướng dẫn của Bộ tài chính;
 • Những đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất muối;
 • Những tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, những hộ gia đình nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;
 • Những điểm bưu điện văn hóa xã; những cơ quan báo chí (báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử);
 • Những chi nhánh, văn phòng đại diện, những địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động về dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Những nơi là quỹ tín dụng nhân dân xã; những hợp tác xã chuyên kinh doanh về dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; những chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của cả doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ở các địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi ở đây sẽ được xác định theo các quy định của ủy ban dân tộc.

– Các mức thu lệ phí môn bài được quy định cụ thể ở Khoản 3 Điều 4 của Nghị định này như sau:

 • Những tổ chức, cá nhân hoặc nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc là mới thành lập, đã được cấp đăng ký thuế và cả mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian quy định là 6 tháng đầu năm thì phải nộp mức lệ phí môn bài của cả năm; còn nếu như thành lập, đã được cấp đăng ký thuế và cả mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian quy định là 6 tháng cuối năm thì chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm đó.
 • Những tổ chức, cá nhân hoặc nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng đã không thực hiện kê khai lệ phí môn bài thì sẽ phải nộp luôn mức lệ phí môn bài của cả năm.
 • Nếu như cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có sự thay đổi về doanh thu thì căn cứ để có thể xác định được mức thu lệ phí môn bài chính là doanh thu của năm trước có liền kề với năm tính lệ phí môn bài.

Và những đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân và cả hộ gia đình kinh doanh thì phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân và cả thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể ở tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

– Người nộp thuế sẽ bao gồm có cá nhân, nhóm cá nhân và cả hộ gia đình có hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa và dịch vụ thuộc tất cả những lĩnh vực và ngành nghề sản xuất theo quy định của pháp luật.

– Những người nộp thuế trên sẽ không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu cụ thể từ 100.000.000 đồng/ năm trở xuống.

Căn cứ theo các quy định cụ thể trên đây thì có thể dễ dàng nhận thấy, nếu như hộ kinh doanh của bạn đặt câu hỏi có doanh thu hàng năm cụ thể từ 100.000.000 đồng trở xuống thì sẽ không phải thực hiện nộp lệ phí môn bài và cả thuế thu nhập cá nhân. Vì bạn không nêu rõ cụ thể mặt hàng kinh doanh và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình bạn là gì, nhưng nếu không thuộc trường hợp về doanh thu cụ thể này, không thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài và cả thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

thuế dành cho hộ kinh doanh

2. Hộ kinh doanh thì cần phải nộp những loại thuế dành cho hộ kinh doanh mới nhất 2020 là gì?

 

Các quy định pháp luật cụ thể:

Quy định về cách tính thuế môn bài cụ thể tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP như sau:

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 500.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

Quy định về cách tính thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân:

– Doanh thu để tính thuế sẽ bao gồm các khoản như sau:

 • Doanh thu để được tính thuế Giá trị gia tăng và doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân sẽ là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp mà thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ số tiền bán hàng, tiền hoa hồng, tiền gia công, tiền cung ứng những dịch vụ phát sinh ở trong kỳ tính thuế từ những hoạt động kinh doanh, sản xuất những hàng hóa và dịch vụ ấy.
 • Trong trường hợp mà cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn được bán từ cơ quan thuế thì doanh thu được tính thuế sẽ được căn cứ theo doanh thu khoán và cả doanh thu trên hóa đơn.
 • Trong trường hợp mà cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu để tính thuế khoán hoặc là có xác định nhưng lại xác định không phù hợp với thực tế thì cơ quan thuế sẽ có thẩm quyền trong việc ấn định doanh thu tính thuế khoán theo các quy định của pháp luật về việc quản lý thuế.

– Tỷ lệ để tính thuế trên doanh thu sẽ được quy định bao gồm cả tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

 • Ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0.5%.
 • Ngành nghề dịch vụ, xây dựng nhưng không bao thầu nguyên vật liệu sẽ có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
 • Ngành nghề sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa và xây dựng có bao thầu cả nguyên vật liệu thì sẽ có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1.5%.
 • Những hoạt động kinh doanh khác không thuộc các trường hợp trên thì sẽ có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

– Cách để xác định số thuế cụ thể mà hộ kinh doanh phải nộp:

 • Số thuế giá trị gia tăng mà hộ kinh doanh phải nộp sẽ được tính bằng: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng X tỷ lệ thuế giá trị gia tăng.
 • Số thuế thu nhập cá nhân mà hộ kinh doanh phải nộp sẽ được tính bằng: Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân X tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo các quy định cụ thể như trên thì trong trường hợp của bạn đặt câu hỏi, vì doanh thu hàng năm ước tính của bạn chắc chắn trên 100.000.000 đồng mỗi năm cho nên bạn phải nộp thuế. Và những loại thuế cụ thể mà hộ kinh doanh của bạn phải nộp là lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân và cả thuế giá trị gia tăng.

Và cũng theo như bạn đã trình bày, hộ kinh doanh của gia đình bạn là kinh doanh tạp hóa, vì thế:

– Số thuế giá trị gia tăng mà hộ kinh doanh bạn phải nộp là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng X 1%.

– Số thuế thu nhập cá nhân mà hộ kinh doanh phải nộp là doanh thu thu tính thuế thu nhập cá nhân X 0.5%.

3. Mức thuế suất áp dụng dành cho hộ kinh doanh mới nhất 2020.

 

Các quy định pháp luật cụ thể:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có quy định về việc nộp lệ phí môn bài như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân và cả hộ gia đình kinh doanh, sản xuất có doanh thu trên 100.000.000 đồng hàng năm thì phải nộp lệ phí môn bài.

Mức lệ phí môn bài được quy định cụ thể như sau:

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 500.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

– Những cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình có doanh thu trên 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng mỗi năm thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì nếu như cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình kinh doanh, sản xuất có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân và cả thuế giá trị gia tăng.

Tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, nhóm cá nhân hoặc là hộ gia đình kinh doanh sản xuất dịch vụ, xây dựng nhưng không bao thầu nguyên vật liệu (có cả dịch vụ lưu trú):

– Tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng: 5%.

– Tỷ lệ tính thuế thu nhập cá nhân: 2%.

Căn cứ theo các quy định cụ thể như trên thì những loại thuế mới nhất 2020 mà bạn phải nộp là lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể các khoản ấy sẽ được tính như sau, dựa trên doanh thu được bạn chia sẻ là 400.000.000 đồng/năm:

– Lệ phí môn bài: 500.000 đồng/năm.

– Số thuế giá trị gia tăng phải nộp: 400.000.000 đồng X 5% = 20.000.000 đồng.

– Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 400.000.000 đồng X 2% = 8.000.000 đồng.

Tin tức - Sự kiện khác:
Những điểm mới về lệ phí môn bài áp dụng từ tháng 2/2020 (19/9/2020)
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 với công ty có doanh thu dưới 200 tỷ đồng (5/9/2020)
Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022? (28/8/2020)
10 trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (25/8/2020)
Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, hiểu như thế nào cho đúng (20/8/2020)
Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, hiểu như thế nào cho đúng (20/8/2020)
06 điểm mới về thử việc áp dụng từ ngày 01/01/2021 (17/8/2020)
Bất ngờ thu thuế sầu riêng, người dân bức xúc, cục thuế nói đúng quy định (12/8/2020)
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty/ doanh nghiệp (7/8/2020)
Xử lý trường hợp viết hóa đơn ” Nhảy Cóc “ (3/8/2020)
Làm thế nào để thành lập doanh nghiệp thẩm định giá có vốn đầu tư nước ngoài? (22/7/2020)
Ưu điểm của doanh nghiệp có dưới 10 lao động là gì? (13/7/2020)
Hóa đơn tự in – Những điều doanh nghiệp cần quan tâm (10/7/2020)
Các quy định mới về bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 (7/7/2020)
Doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền góp vốn vào doanh nghiệp khác hay không? (3/7/2020)
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0915.050.067

Văn phòng - 0915.050.067
Hôm nay: 54 | Tất cả: 99,099
LIÊN KẾT NHANH
 
Công ty Kế toán Nghệ An
Địa chỉ: Số 32 đường Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
Hotline: 0915.050.067
Email: ketoanvinhnghean@gmail.com
Website: http://ketoanvinh.com